Bomärkt

En blogg om hantverk och historia

Hur jag nålbinder en häl

Kategori: Nålbindning

Det finns många olika sätt att nålbinda en häl på. Så här gör jag oftast.
Först en ökning mot vristen. Sedan en utbrytning ungefär på mitten av strumpan.There's a lot of ways to make a heel. This is how I usually do.
First one increase on top of the foot, then a break-out from about the middle of the sock.
Jag gör alltid båda strumporna parallellt.I'm always binding both socks parallel.
Jag drar åt den sista maskan och syr fast utlöparen på motstående sidaI pull the last loop and stitch it to the sock on the opposite side.


Sedan trär jag nålen genom några kantmaskor.Then I pull the needle through three or four edge stitches.
Nu kan jag göra en nystart och börja fylla hälen.Now I can make a new loop around my thumb and start filling the heel.

För att få till vinkeln snyggt snor jag några maskor runt nålen samtidigt som jag gör en minskning. Sedan gör jag ytterligare ungefär två minskningar. Därefter är det bara att köra på!To make the angle look nice I twist some loops around the needle and make a decrease. After that, I make about two more decreases. Then it's just to continue as usual!

Kommentera inlägget här: