Bomärkt

En blogg om hantverk och historia

Nålbunden hålspets med volangeffekt

Kategori: Hantverk, Nålbindning

I vintras gick jag ju en nålbindingskurs i Öregrund, vilket fick mig att tänka och fundera i lite nya banor. Bland annat över hur man kan nålbinda ett spetsmönster. 
 
Last winter I attended a needlebinding class, which made me think kind of in a new way. For example, how do I do lace?
 
Lösningen blev ett problem, när man missar att ta en maska när man nålbinder blir det just ett hål. Om man då missar varannan maska med flit blir resultatet som ovan:
 
The solution came to be what originally was a problem; when you forget to pick a loop behind the thumb, there will be a hole. If you loose every second loop on purpose, the result will be as above.
 
Men vi tar det från början. Nålbunden hålspets, till skillnad från bilden ovan får det här exemplet volangeffekt.
 
Let's start! Needlebound lace. In difference from the piece above, this example will have a frill effect.
 
 
Jag har gjort en enkel halvvante med mammenstygn, dvs två maskor bakom tummen. Jag har dubbel tråd på nålen vilket inte är optimalt ur pedagogisk synvinkel, men jag hoppas det går bra ändå.  På bilden har jag minskat ned det sista maskvarvet och påbörjat första spetsmaskan. Den börjar precis som "vanligt."
 
I will attach the lace to a mitt made with mammen-stitches (picking two loops behind my thumb). I used two plies of yarn, which may not be the best choice trying to show something, but I hope it will work out anyway. On the picture, I have finished the last row on the mitt and started the first lace-loop. It starts just like a "normal" stitch.
 
 
Vrid nålen igenom såsom pilen visar.
 
Turn the needle like the arrow shows. 
 
 
Nu har du en åtta på nålen. 
 
The yarn should now be wrapped like an number eight around the needle.
 
 
Dra igenom nålen.
 
Now pull the needle through the loop.
 
 
Nu skall det se ut så här. Tummaskan är nummer 1. första maskan bakom tummen är nr 2. och andra maskan bakom tummen nr 3.
 
The work shall now look like this. Thumb-loop beeing nr 1, first loop behind the thump nr 2 and second loop behind the thumb nr 3.
 
 
Nästa maska gör jag i samma kantmaska som den första. Det är så man får volangeffekten. Jag plockar sedan både maska 2. och 3. bakom tummen innan jag vrider igenom (bild ovan.)
 
I make the next loop in the same edge stitch as the first loop. This is how you accieve the flare. I then pick loop nr.2 and 3. behind my thump, turns and pull through (picture above.)
 
 
 Nästa moment är det som ger själva spetseffekten. Jag väljer att plocka en ny kantmaska istället för att använda samma som tidigare en tredje gång. Detta är en smaksak, hur mycket volang man önskar. Sedan tar jag EN maska bakom tummen istället för två. 
 
Next step will make the lace effect. I choose a new edge stitch instead of using the previous a third time, but that's a matter of taste, how much frill you will get. After that, I pick ONE loop behind the thumb, instead of two like earlier.
 
 
Nästa gång tar du två maskor bakom tummen igen, alltså nr 2. och 3.  Och därefter bara en. Och så vidare. 
 
Next time, take two loops behind your thumb again. And after that, only one. And so forth.
 
 
Nu skall arbetet se ut så här: (se ovan)
 
Now the work will look like this (see above)
 
 
När du kommit hela varvet runt är det bara att sy ihop spetskanterna med varandra.
 
Back to the beginning, just stitch the edges together.
 
 
 En enkel knut i överkant räcker bra, sedan kan man trä ned tråden i arbetet och fästa bättre där. Ursäkta den suddiga bildkvalitén, kameran tyckte det var bättre att fokusera på mina byxor!
 
A simple knot will do, stitch the tread down into the mitt and fasten it there. Sorry about the poor quality of the picture.
 
 
Ett annat sätt att starta på. Här har jag valt att göra en spets med enkel tråd, ovanpå den förra som ju är fastsydd i kanten.
Jag börjar med valfri maska.
 
An alternative way of starting. Here, I have choosen to make a single ply lace, on top of the first one.
I start by choosing a loop.
 
 
Sedan slår jag en ögla om nålen och vrider igenom, som på tredje bilden i det här inlägget. Detta blir första maskan. 
 
I make a loop around the needle and pulls through, just like in the third picture from above in this tutorial. This makes the first stitch.
 
 
Därefter tar jag först en maska, sedan två, sedan återigen en maska bakom tummen, och så vidare. 
 
After that I pick at first one loop behind the thumb, after that two, then one again and so forth.
 
 
De färdiga handledsvärmarna, före tvätt och press. En enkel- och en dubbeltrådig spetsvolang i nederkant och en enkeltrådig i överkant blev det. På den dubbeltrådiga har jag gjort tre maskor i samma kantmaska, vilket ger mer volangeffekt. Den enkeltrådiga är gjord med två maskor i varje kantmaska.
 
Finished mitts, before washing and pressing. One singel- and one double ply frill at the bottom and one single ply frill in the top. The double-ply frill is made with three loops in each edge stitch, which gives more effect. The single ply frill is made with two loops in each edge stitch.
 
 
 
Efter tvätt med handdiskmedel och varmt vatten samt pressning med ångstrykjärn.
 
After washing up with dish soap and hot water and pressing with steam iron.
 
 
Och så här ser det färdiga resultatet ut på!
 
The finished result on my hand!
 
Mer nålbunden spets. 
More neeldebound lace.
 
Min stora förhoppning med det här inlägget är att snart få se fler varianter på nålbunden spets. Jag har sett en del fantastiska exempel online och hoppas på många fler framöver. 
GOTT NYTT ÅR!
 
It is my hope with this tutorial to soon be able to see more versions of needlebound lace. I have seen some amazing examples online and are hoping for more in the future.
HAPPY NEW YEAR!
 

 
 
 
 
 

GOD JUL 2014!

Kategori: Hantverk

 
Med ett brinnande tjärljus önskar jag alla bloggläsare en riktigt GOD JUL!
Under hela november och december känns det som att Janne och jag inte gjort annat än att gjuta och stöpa ljus. 30kg stearin har det gått åt och vi har sålt nästan varenda ljus. Men ett unnade vi oss att tända åt oss själva och det vill jag gärna dela med mig av! 
 
With a burning tar light I wish all my readers a MERRY CHRISTMAS. During November and December we used 30kg(!) of stearin, a lot of beewax and even more wooden tar. It feels like we done nothing else but making candles. Almost everyone of them is sold, but we spared one we lit ourselves, and that one I'd like to share with you!
 
 
I försenad julklapp till er kommer jag inom den närmaste framtiden att lägga upp en instruktion om hur man nålbinder hålspets, för den som är intresserad av sådant.
 
As a late christmas gift I'll soon post a tutorial on making needlebound lace.

Nålbundna barnskor

Kategori: Allmänt, Nålbindning

 
I den torra Faiyumregionen ca 10 mil söder om Kairo ligger gravfältet, eller kanske hellre nekropolen, 
Fag el-Gamous. Under 28 år har Brigham Young University mission bedrivit utgrävningar där och i veckan har en del av resultaten publicerats i internationell press. Fokus har legat på att man menar att det kan finnas så många som en miljon mumier begravda där. Egyptens antikministerium (Egypt antiquity ministry) protesterar mot uttalandet och menar att det snarare än mumier handlar om kroppar och dåligt bevarade kvarlevor. I själva verket har det bara grävts upp en regelrätt mumie på platsen och det var så tidigt som 1980.
Vad man däremot har upptäckt, om man bortser från de smått sensationella rubrikerna, är en ca 2000 år gammal gravsättning med tämligen vanliga människor. De ligger mycket tätt ihop utan överväldigande gravgåvor och även om en del av kropparna uppvisar försök till balsamering är det framförallt de torra omgivningarna som bevarat dem. Mest spektakulär är antagligen den 213 cm långa individ som bokstavligen vikts på mitten för att få plats i gravschaktet. Man nämner också grupperingar med blonda respektive rödhåriga individer, begravda tillsammans efter vad man tror är familjetillhörighet. Just det sistnämnda är jag personligen mycket tveksam till, frågan är om det inte snarare är omständigheter i omgivningen/prepareringen som lett till de olika hårfärgerna. 
Men det är inte därför jag skriver om miljonmumierna. 
Anledningen till att jag uppmärksammar det här fyndet har faktiskt inget alls att göra med mitt intresse för mumier, istället handlar det om en ytterst välbevarad liten kropp från vad man (på vad jag anser är ganska tvivelaktiga grunder) tror är en 18 månader gammal flicka. Begravd i fint linnetyg, med ett bronsarmband på vardera armen och med dessa färgglada, utsökta små tossor på fötterna:
 
 Bild från Hexapolis.com
 
 
Jag har inte hittat någon uppgift om material eller teknik än, men min gissning är bomull respektive nålbindning. Nålbindning?! Tänker ni, de se ju stickade ut! 
Ja, precis som de röda, egyptiska strumporna nedan, vilka fortfarande ofta förekommer som exempel på tidig stickning på nätet. I själva verket är de sydda med en tråd, ögla i ögla, på samma vis som jag alltså tror att barntossorna ovan är gjorda. Det vill säga nålbindning!
 
Bild från Wikipedia. Nålbundna egyptiska tåstrumpor ca 300-500 e.Kr.
 
 
 Principskiss, öglestygn (Ur "Nålbindning - ur ett historiskt perspektiv" av mig)