Bomärkt

En blogg om hantverk och historia

Nålbindning - making ridges

Kategori: Allmänt, Hantverk, Nålbindning

Senaste två åren har jag försökt experimentera mer med min nålbindning, resultatet av det är bland annat mössor med "åsar". Som ni kan se på bilden nedan en extra, pålagd maskrad ovanpå slät nålbindning. 
 
The last two years I have tried to experiment a bit with needlebinding, the result from this is amongst other tings a cap with ridges. As you may see on the picture below, an extra meshrow forming a ridge on a plain piece of needlebinding. 
 
 
 Jag använde mig av två olika sorters garn och två sorters bindningar, men tyvärr blir kontrasten ändå ganska dålig, hoppas ni kan se något ändå.
 
I used two different kinds of yarn and two types of binding, but the contrast is still quite bad. I hope you'll be able to see at least something. 
 
 
 
Mössan påbörjar jag som vanligt med mammenstygn, jag plockar alltså två maskor bakom tummen. När jag kommit en bit (3-5 rader) påbörjar jag åsen genom att ta nytt garn, plocka valfri maska mitt på arbetet och göra ett halvslag runt tummen. Från detta halvslag fortsätter jag sedan att nålbinda åsen.
 
The cap is started from the top, I'm using the mammen-stitch picking two loops behind my thumb, making an "ordinary" cap. After a while, (3-5 rows) I start the ridge by threading a new thread, picking a random mesh on top of the work where I want the ridge to start, and making a new loop around my thumb. From this loop I continue making the ridge.
 
 
Jag plockar bara en maska bakom tummen för att få en lite glesare, spetslik känsla på åsen.
 
I use the oslostitch on the ridge to get a thinner, more lace-looking appearance.
  
 
När man följer en maskrad som jag gjort på bilden ovan får men en slät ås. Följer man maskraden hela varvet runt blir det väldigt tätt. Det kan man lösa genom att spränga in ett eller flera nya varv i mössan, illustrerat nedan i avvikande färger.
 
When following a meshrow like I've done in the picture above you'll get a smooth ridge. If you make the ridge go the whole way around the cap, it will be packed tightly. You may solve that by putting in one or many new rows in the cap. I've tried to illustrate how to put in a new row in the picture below, using two different colours.
 
 
Den här mössan är gjord med två insprängda varv mellan varje ås. Svårt att förklara men jag hoppas ni förstår ändå.
 
This cap is made with two extra rows between the ridges. Hard to explain, but I hope you'll understand!
 
 
 
Istället för att följa en maskrad hela varvet runt kan man bryta sig ut och vandra iväg med åsen. Det är så jag gjort på den röda mössan. 
 
Instead of following a meshrow you can break out and wander of! This is how I made the red cap.
 
 
 Som en följd av att du förflyttar dig mellan maskraderna blir åsen vågig istället för slät som tidigare. 
 
When you're moving between rows, the ridge will get wavy instead of plain. 
 
 
Hur jag väljer maskor när jag "vandrar" mellan maskvarven. Det spelar ingen roll om man plockar från höger, som på bilden, eller från vänster. 
 
How to skip between rows. It doesn't matter if you picking the loop from the right, like above, or from the left. The result is pretty much the same and sometimes it's easier to pick from the left. 
 
 
Jag avslutar åsen bara genom att dra till maskan och fästa tråden, det räcker.
Den färdiga mössan, komplett med älg- och rådjurshornsknappar som dekoration. Jag har försökt att hålla ungefär samma avstånd mellan åsarna, som är både släta och vågiga. 
  
I finish up the ridge just by pulling the loop and fastening the thread.
The finished cap, complete with decorative horn buttons (from elk and deer.) I have tried to keep about the same distance between the ridges.
 
 
 
 
Kommentera inlägget här: